ویژگی‌های محصول
  • بُرد مفید:حدودا 1 کیلومتر
سیلورین